Kennis & Ervaring

José vd Linden Advies begeleidt, ondersteunt en adviseert de overheid en het bedrijfsleven.

Onze kennis en ervaring is zeer uitgebreid op diverse vakgebieden, zie hieronder onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren:

ALGEMENE INKOOP KENNIS
Zorg
Overheid w.o. gemeenten en provincie
Europees aanbestedingsrecht
Opzetten en implementeren van inkoop
Opstellen en implementeren Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Opstellen Inkoop- en aanbestedingsproces
Opstellen en implementeren Inkoopanalyse
Inkoopjaarplan
Realisatie Accountmanagerschap
Opstellen standaard sjablonen
Contractbeheer – en management
Coaching medewerkers
Opleidingen
Presentaties
Duurzaamheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Marktplaatssysteem

 

SPECIFIEKE PROJECT KENNIS:
Leveringen algemeen Leveringen technisch
food- en non food (catering) grondroerdersregeling (WION)
gereedschappen telefonie
vakliteratuur verkeersborden
archiefstellingen huur hoogwerkers
elektriciteit multifunctionals
koffieapparatuur noodstroom aggregaat
vloerbedekking en scheidingswanden tankautospuiten (brandweerauto)
WVG hulpmiddelen wintermachines
beplanting en bomen  
wegenzout  

  

Diensten algemeen Diensten technisch
gym- en zwemvervoer architect diensten (divers)
inspectie brandblusmiddelen installatie advies diensten (installatie bureaus)
partycatering vergunning, handhaving, Bodem Water (9 percelen)
opleidingen (BHV, EHBO) exploitatie privatisering veer
organisatieadvies party/grondkeuringen
opleidingen (algemeen) uitbesteden buitendienst
bedrijfsafval uitbesteden groenonderhoud
print- en kopieerpapier ingenieursdiensten (randweg, divers)
enveloppen  
jeugd- en jongerenzorg  
luchtfoto’s  
leerlingenvervoer  
parkeerbeheer  
schoonmaak  
veegonderhoud  
verhuisdiensten  

 

Diensten inhuur personeel Software/hardware (ICT)
ICT advies en dienstverlening (9 percelen) Microsoft
Uitzendkrachten, detachering en payrolling (26 percelen) pc’s hardware en software
Inspectie speeltoestellen contractensysteem
advocatenbureau belasting en kadaster
structuurvisie financieel pakket
begraafplaatsen document managementsysteem/DMS rekenkamer
bestemmingsplannen uitkeringsadministratie
Brede school website
ingenieursbureaus WMO
milieudeskundige  
re-integratie  

 

Werken
bouw kantine/kleedruimten
bouw, inrichting Nachtegaallaan,
nieuwbouw Stadspoort Fruittuinen
sloop en sanering TR Ketelhuis
 
Kwaliteitsverbetering bushaltes
Reconstructie Loenen
Reconstructie Koningsweg, RAW, UAV
Damwandenbestek;
Onderhoud OV 2010 en 2011: openbare verlichting
Grond- en verhardingswerkzaamheden (asfalt en bermen)
Verwijderen en rooien van bomen
Verbeteren van beschoeiingen
Verhardingswerkzaamheden onderhoud provinciale wegen
DCM contract Reconstructie N237 (UAV GC gunnen op waarde)
Project ‘BRAVO randweg Harmelen (UAV GC gunnen op waarde)
 
archeologisch onderzoek asfaltwerkzaamheden
baggerwerkzaamheden bouw berg bezink bassin
bouw multifunctioneel centrum bouw school, sporthal en woningen
bouwrijp maken gebied kunstgras
onderhoud asfalt, klinkerbestrating, wegen onderhoud installatie pompen en rioolgemalen
onderhoud sportvelden reparatie bruggen(kunstwerken)
restauratie kerktorens sloop bedrijventerrein
telemetrie